På Svenska
In English
Historiallinen Yhdistys 
			ry - Alkuun
Yhdistyksestä
Hallinto Julkaisut Seminaarit
Julkaisut
Historiallisia 
		Arvosteluja
Historiallisia 
		Papereita
Ennen ja nyt

.


 


Historiallisia Arvosteluja 20/2001: Vale-Jaakko

Seinäjoen Martin Guerre


laatinut Päivi Räisänen
Historiallisia Arvosteluja ISSN 1457–1412

Kati Katajisto: Vale-Jaakko. Suomalainen huijaritarina 1700-luvulta. Edita: Helsinki, 2000. 241 sivua.

Kati Katajiston Vale-Jaakon tarina tuo asetelmaltaan mieleen Natalie Zemon Davisin vasta suomennetun teoksen Martin Guerren paluu (Gaudeamus: Helsinki, 2001). Seinäjoella riehuvat venäläiset sotilaat vievät isonvihan tiimellyksissä mennessään Heikki ja Liisa Jouppilan 13-vuotiaan pojan Jaakon. Yli kaksi vuosikymmentä myöhemmin 1730-luvun lopulla Jaakko ilmestyy jälleen kotikonnuilleen. Vanhemmat tunnustavat Jaakon pojakseen, ja tämä saa haltuunsa Jouppilan tilan isännyyden. Seuraavalla vuosikymmenellä vanhemmat vaativat eri oikeusasteissa eroa pojastaan, jota väittävät huijariksi, "Vale-Jaakoksi".

Tästä yksittäisen tarinan kurkistusaukosta Katajisto tarkastelee laajemmin talonpoikaisen elämän mahdollisuuksia ja rajoituksia omavaraisessa maatalousyhteiskunnassa. Oman poikkeavuutensa kautta Jouppilan perheen ja Vale-Jaakon epätavallinen oikeuskiista valaisee osaltaan muun muassa tilanperimysjärjestelyjä, tunteiden merkitystä sekä suhtautumista huijareihin 1700-luvulla ja antaa rikkaan kuvan kansanihmisten arjesta.

* * *

Katajisto kehottaa esipuheessaan pelkästä salapoliisikertomuksen tasosta kiinnostunutta lukijaa hyppäämään johdantoluvun yli suoraan tarinan alkuun. Turhaa vaatimattomuutta! Katajiston pohdiskeleva johdanto avaa dekkareita ahmivalle maallikollekin kiehtovan näkymän historiallisten johtolankojen seuraamisen menetelmiin ja ongelmiin. Lukija vedetään mukaan tutkimusprosessiin alusta lähtien, niin että Vale-Jaakko on lopulta paitsi huijaritarina, myös omakohtainen kertomus historioitsijan tutkimusprosessista.

Kirjoittaja lähestyy tutkimuskohdettaan ensin tapahtumien taustojen ja Jouppilan perheen esittelyn kautta. Kiistan käsittely eri oikeusasteissa muodostaa teoksen laajimman osan, jossa todistajalausunnoille annetaan huomattavan paljon tilaa. Vasta lopuksi seuraa tutkimuksen liittäminen yleisempään kontekstiin, paikallisiin perimyskäytäntöihin ja huijari-ilmiöön 1700-luvulla.

Teos antaa monenlaisia virikkeitä ja herättelee jatkokysymyksiä. Värikkäät todistajalausunnot esimerkiksi nostavat esiin muistin ja muistamisen tematiikan esiteollisella ajalla. Vale-Jaakon puolesta ja häntä vastaan puhuvat kyläläiset kertovat samalla mielenkiintoisella tavalla maalaisyhteisössä muistia muokanneista tai muistamisen arvoisina pidetyistä asioista. Mitä kaikkea Vale-Jaakon olisi pitänyt muistaa ollakseen uskottava yhteisön jäsen? Mitä hän saattoi sanoa unohtaneensa? Minkälaisia asioita kyläläiset muistivat vuosikymmenten takaa? Salapoliisikertomuksen tasolla jää askarruttamaan ennen kaikkea, kuka oli salaperäinen "naishenkilö Liisa" ja mitkä olivat hänen motiivinsa.

Vale-Jaakon ihmeellisen tarinan tarkoitus ei suinkaan ole kertoa, että menneisyyden ihmiset olivat liian typeriä tunnistaakseen huijariksi miestä, joka ei läheltä katsoen juurikaan muistuttanut oikeaa Jaakko Heikinpoikaa. Päinvastoin Vale-Jaakko, Jouppilat ja muut asianosaiset pelasivat kaikki rationaalisesti perusteltua eloonjäämispeliään ja näyttävät käyttäneen kulloisiinkin tarkoituksiinsa taitavasti myös oikeusjärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia. Vale-Jaakon silmänkääntötemppu Seinäjoella onnistui, koska kaikki osapuolet katsoivat aluksi hyötyvänsä siitä. Kadonneen pojan paluu osui kohtalokkaaseen vaiheeseen Jouppiloiden perhesyklissä, jolloin ikääntyvät Heikki ja Liisa murehtivat omaa ja tilansa tulevaisuutta ilman perijää. Jouppilat tarvitsivat poikaa, yhteisön ihanteiden mukaisesti ja oman kaipuunsa vuoksi mieluiten omaa, eikä syytinkimiestä. Vale-Jaakko tarvitsi taloa. Kyläläiset ja sukulaiset ajoivat kukin omia etujaan hekin. Lopulta suhdanteet vaihtuivat ja oikeudessa vatvottiin vuosikausia mitä kummallisimpia todistuksia, kuten että taudit olisivat saaneet Jaakon mustan tukan tippumaan Venäjällä ja kasvamaan takaisin vaaleana.

Katajiston käsittelyssä Vale-Jaakon tapaus loksahtaa ongelmitta osaksi 1700-luvun maailmaa. Erikoiselta vaikuttava tapaus ei lähemmin tarkasteltuna ole niinkään poikkeuksellinen. Huijarit hyväksyttiin siellä, missä heitä tarvittiin olemassaolon turvaamiseen ja joskus tunnetyhjiönkin täyttämiseen. Vale-Jaakon asema oli käytännössä syytinkimiehen, vaikka vanhempien tunteet saivat heidät poikkeamaan totutuista käytännöistä. Vale-Jaakon kanssa samaan aikaan maailmalla liikkui monia muitakin onnenonkijoita, joista kiinnostavana esimerkkinä Katajisto esittelee lyhyesti venäläisten vale-tsaarien perinnettä.

* * *

Katajiston lähtökohtana on ollut ymmärtää Vale-Jaakon tarina nimenomaan sen omista lähtökohdista käsin, antaa sen elää ja hengittää ilman etukäteen asetetun mallin painolastia. Valitussa tarkastelutavassa kerronnallisuus korostuu ja pääosin teos onkin mainiota luettavaa, tieteellisen otteen siitä kärsimättä. Sitä ikävämmin särähtää kuvauksen hetkittäinen paatoksellisuus. Mutta tämä on tietysti makuasia – toisaalta kirjoittajan lennokas sanankäyttö elävöittää paikoin hyvin yksityiskohtaista lähdeanalyysiä ja kuljettaa tarinaa notkeasti eteenpäin. Pienet tyyliseikat eivät vähennä Katajiston pro gradu -tutkielman pohjalta muokatun teoksen arvoa vakuuttavana ja kunnianhimoisena yrityksenä kirjoittaa korkeatasoista, laajallekin yleisölle avautuvaa suomalaista mikrohistoriaa.

Kirjoittaja Päivi Räisänen on filosofian maisteri ja yleisen historian jatko-opiskelija, joka valmistelee väitöskirjaansa tällä hetkellä Max-Planck-Institut für Geschichtessä Göttingenissä.

 

 

Takaisin edelliselle tasolle