På Svenska
In English
Historiallinen Yhdistys 
			ry - Alkuun
Yhdistyksestä
Hallinto Julkaisut Seminaarit
Julkaisut
Historiallisia 
		Arvosteluja
Historiallisia 
		Papereita
Ennen ja nyt

.


 


Historiallisia Arvosteluja 4/2003:
Berliini 1945

T-34 ja kultaiset fasaanit


laatinut Tero Karasjärvi
Historiallisia Arvosteluja ISSN 1457–1412,
Ennen ja nyt ISSN 1458–1396

Antony Beevor: Berliini 1945. Suomentanut Matti Kinnunen. WSOY: Helsinki, 2002. 536 sivua.

Venäjän sotahistoriallisten arkistojen avautuessa eivät ainoastaan suomalaiset tutkijat ole olleet kiinnostuneita toista maailmansotaa koskevista neuvostoliittolaisista lähteistä. Myös muut länsimaiset tutkijat ja kirjailijat ovat jälleen etsiytyneet toisen maailmansodan käännekohtien äärelle. Antony Beevorin kirja Berliini 1945 edustaa uusinta aihetta koskevaa angloamerikkalaista jokamiehelle tai -naiselle tarkoitettua historiallista kirjallisuutta.

Beevor kuvaili Helsingin yliopistolla lokakuussa 2002 pitämällään luennolla millaista nykyään on työskennellä Venäjän sota-arkistoissa. Hänen puheistaan jäi sellainen vaikutelma, että avautuminen on todellakin hyvin suhteellinen käsite. Beevorin piti esimerkiksi kertoa arkistohenkilökunnalle aihe, josta hän olisi kiinnostunut, ja henkilökunta sitten yhdessä turvallisuuspalvelun kanssa valitsi hänelle soveliaaksi katsotut lähteet luettaviksi. Samoin turvallisuuspalvelu halusi ehdottomasti tarkistaa hänen tekemänsä muistiinpanot. Beevor kertoikin käyttäneensä öitä "näytettäväksi sopivien" muistiinpanojen kirjoittamiseen. Arkistohenkilökunnan ja turvallisuuspalvelun suhtautumiseen on tietenkin saattanut vaikuttaa se seikka, että Beevor on entinen brittiarmeijan upseeri. Vanhat viholliskuvat eivät kuole nopeasti, ja täytyy myös ottaa huomioon, miten suuri vaikutus Suuresta isänmaallisesta sodasta annetulla ihannoidulla kuvalla vieläkin on ihmisten mielissä Venäjällä.

Toista maailmansotaa koskeva historiallinen kirjallisuus myy Suomessa edelleen hyvin. Ei siis ihme, että Beevorin kirja suomennettiin nopeasti, varsinkin kun hänen edellinen teoksensa Stalingrad (suom. WSOY 2000) palkittiin ilmestyttyään Iso-Britanniassa useilla tietokirjapalkinnoilla. Mutta voiko länsimainen, vieläpä angloamerikkalainen historioitsija kertoa suomalaisille lukijoille mitään uutta toisen maailmansodan viimeisestä taistelusta Euroopassa?

Tutkimukselle on kieltämättä olemassa sotahistoriallinen tilaus, sillä toisen maailmansodan ratkaisevinta yhteenottoa on pitkään kuvattu ainoastaan saksalaisen materiaalin valossa. Tähän on varmasti ollut osasyynä, että saksalaisten sotakokemuksista itärintamalla tuli NATO:ssa Varsovan liittoa vastaan käytävän sodan historiallista taustamateriaalia. Toki aiheesta on kirjoitettu paljon myös Neuvostoliiton virallisten sotahistorioiden antamaan materiaaliin pohjautuen, mutta yleensä siihen on syystäkin suhtauduttu varovaisesti. Kumpikaan, niin saksalainen kuin virallinen neuvostoliittolainenkaan materiaali, ei ole pystynyt luomaan historiallisesti uskottavaa kuvaa neuvostoarmeijasta, neuvostokomentajien päätöksentekoprosesseista tai neuvostosotilaista. Toisen maailmansodan neuvostosotilaat ovat tähän pysyneet jollakin tavoin epäinhimillisinä; kasvottomana konemaisena bolševikkilaumana tai kirkasotsaisina isänmaan sankareina. Samoin neuvostojoukkojen operaatioiden logistisia ja operatiivisia perusteita on harvemmin tuotu esille.

Sotatapahtumiin ja politiikkaan keskittyvän sotahistorian kannalta Berliini 1945:n tärkein anti on nimenomaan aiempaa monipuolisemman kuvan antaminen neuvostojoukoista. Beevorin käsittelyssä Žukovia, Konevia, Rokossovskia ja lukuisia alempia komentajia askarruttaneet ongelmat tulevat selkeästi esille. Hän kuvaa myös tarkasti Stalinin paranoidista suhdetta miehiin, jotka voittivat sodan hänelle ja neuvostomarsalkkojen keskinäisen kilpailun värittämiä suhteita.

Beevor kertoo laajalti myös Saksan ylemmän sotilaallisen ja poliittisen johdon vaiheista sodan viimeisten kuuden kuukauden aikana. Natsihallinnon ja virkamiesten surkea tehottomuus esimerkiksi pakolaisista huolehdittaessa luo järkyttävän vastakohdan heidän mahtipontisille julistuksilleen taistelusta loppuun saakka. Ei ihme, että "kultaiset fasaanit", kuten saksalaiset siviilit ja sotilaat heitä halveksien kutsuivat, pystyivät pitämään arvovaltansa rippeitä yllä ainoastaan häikäilemättömällä terrorilla ja summittaisilla teloituksilla. Aina ei edes tämä riittänyt, varsinkaan silloin, kun vastassa oli aseistettuja sotilaita eikä tukena ollut feldgendarmerien konepistooleja. Kuvatessaan natsien ylimmän johdon edesottamuksista Beevor muutaman kerran hairahtuu miltei juorulehtitasolle. Mutta ehkä tämä kertoo jotain siitä perverssistä kiinnostuksesta, jota ihmiset tuntevat turmeltunutta valtaa kohtaan.

Sotilaallisen hierarkian ylimmän osan lisäksi Beevor onnistuu kuvauksissaan antamaan kasvot myös rintamajoukoille. Lukuisten lyhyiden kuvausten kautta hän antaa lukijalle välähdysmäisiä kuvia frontovikien ja landserien maailmasta. Mielestäni Beevorin suurin sotahistoriallinen ansio on juuri hänen kykynsä tuoda taistelun todellisuus lukijaa lähelle. Nykyaikaisen sodan hurja sekasorto ja mekaaninen hävitys, metalli ja tuli, välittyvät hänen tekstistään useiden silminnäkijäkertomusten kautta. Entisenä upseerina hänellä on myös ymmärrys sodankäynnin mekaniikasta, syyn ja seurauksen suhteista.

Sotatapahtumien ja armeijoiden lisäksi Berliini 1945 käsittelee myös sotahistorioissa usein sivuosaan jäävää aihetta: siviiliväestön kohtaloa taistelujen jaloissa. Aiheensa takia Beevor keskittyy kuvailemaan saksalaisten siviilien kohtaloa neuvostoarmeijan iskiessä Saksan sydämeen. Nämä kuvakset ovat ehdottomasti kirjan merkittävintä antia, koska Saksan natsiajan ongelmallisesta historiasta johtuen saksalaisen siviiliväestön kohtalo sodan loppuvaiheissa on jäänyt unohduksiin. Sen muistamista tai siitä kirjoittamista on näihin päiviin saakka pidetty joko revisionismina tai yrityksenä peitellä natsien rikoksia. Tilanne on kuitenkin ollut hiljalleen muuttumassa ja nyt Saksassa useat tunnetut kirjailijat, kuten esimerkiksi Günther Grass viimeisimmässä teoksessaan "Ravunkäyntiä", ovat nostaneet siviiliväestön kärsimykset esille.

Siviiliväestön kohtaloa käsitellessään Beevor käyttää huomattavan paljon tilaa saksalaisnaisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan esiintuomiseen. Hänen mukaansa puna-armeija muun saalistamisen ohella keskittyi laajamittaiseen kaikenikäisten naisten raiskaamiseen. Selitykseksi Beevor tarjoaa venäläisiin joukkoihin iskostettua kostonhalua ja vihaa kaikkea saksalaista kohtaan. Päämateriaalinaan hän käyttää sekä saksalaisnaisten päiväkirjoja, mutta myös neuvostoarmeijan tilanneraportteja "epäsoveliaasta käytöksestä". Hieman yllättävästi Beevor kummastelee sitä, että neuvostoarmeijassa palvelleet naiset eivät tunteneet sääliä saksalaisnaisia kohtaan. Jos miehet on mahdollista indoktrinoida tappamaan toisiaan, niin vaatii melkoista feminististä uskoa naisten väliseen sisaruuteen, jos olettaa naisten olevan immuunimpia vihalle tilanteessa, jossa hävitys ja kuolema ovat arkipäivää.

Raiskauksista ja ryöstelystä kirjoittaessaan Beevor tulee mielestäni hipaisseeksi sodan syvintä olemusta, joka on päässyt hämärtymään nykyaikaisilta länsimaisilta lukijoilta. Sota on muutakin kuin valtion lainopillinen olotila. Poliittisen väkivallan perimmäistä luonnetta ymmärtämätön ilmiöiden kategorinen, ja usein poliittisesti tarkoituksenmukainen, jaottelu on osoittanut epäloogisuutensa viimeksi juuri nyt ajankohtaisen "terrorisminvastaisen sodan" kohdalla.

Käännös on pääosin sujuva ja hyvin tehty, mutta yhden selkeän kauneusvirheen löysin: saksalaisten Königstiger-panssarivaunun kääntäminen englantilaiseen King Tiger -muotoon eikä suomeksi Kuningastiikeriksi. Vaunun kutsumanimen olisi voinut jättää myös saksaksi, mutta englantilaisen nimen käyttäminen särähtää pahasti korvaan. Toinen kysymyksiä herättävä käännösratkaisu on venäläisten iskuarmeijan (engl. Shock Army) kääntäminen läpimurtoarmeijaksi. Mielestäni sanasta iskuarmeija on jo tullut vakiintunut suomenkielinen sotahistoriallinen termi.

Kaiken kaikkiaan Berliini 1945 on varsin pätevää sotahistoriallista kirjallisuutta ja tulee varmasti löytämään lukijakuntansa. Kirjan kansikuva kuvaa itse asiassa hyvin koko teosta. Kanteen valittu valokuva raunioiden täyttämän kadun poikki ryntäävästä sotilaasta on hieman epätarkka, mutta todennäköisesti aito. Tarjolla olisi ollut lukuisia perinteisiä Berliinin taistelua kuvaavia kuuluisia valokuvia, jotka miltei kaikki ovat varmoja lavastuksia. Kannen suunnittelu korostaa kirjan pyrkimystä kertoa sodan loppupäivien arkipäivästä. Kuten Beevor itse Helsingissä totesi, hän on halunnut tuoda esille maailmanhistoriallisten tapahtumien riepoteltaviksi joutuneita yksilöitä. Ja tässä hän myös kiitettävästi onnistuu.

Kirjoittaja Tero Karasjärvi on helsinkiläinen filosofian maisteri.

 

 

Takaisin edelliselle tasolle