Gradupalkinto 2016 sotakorvaustuotannon tutkimisesta

Historiallinen Yhdistys on myöntänyt palkinnon lukuvuoden 2014–2015 parhaasta pro gradu -tutkielmasta Olli Joukiolle Turun yliopistoon.

Palkintolautakunnan perustelut:

FM Olli Joukion pro gradu -tutkimus Sanelua vai vuorovaikutusta? Soteva, Karelia ja Porin Konepajan sotakorvaustuotanto 1944–1952 käsittelee erästä Suomen sotienjälkeisen taloushistorian tärkeintä aihepiiriä oivaltavasti uudesta näkökulmasta. Rajaamalla tutkimuksensa yhteen sotakorvaustoimituksista vastanneeseen tuotantolaitokseen Joukio on pystynyt keskittymään seikkaperäisesti korvausten yhteydessä vähemmän tutkittuun kytkökseen valtion ja teollisuuden välillä. Hänen tekemänsä johtopäätökset ovat hyvin perusteltuja ja ennakkoluulottoman kriittisiä aiemmin tehtyjä yleisluontoisia oletuksia kohtaan. Joukio avaa uusia uria erääseen Suomen lähihistorian tärkeimpään taloudelliseen aikakauteen ja ylittää näin selvästi pro gradu -tutkimuksen periaatteellisen vaatimustason.

Comments are closed.