Julkaisut

Historiallisen Yhdistyksen julkaisusarjat

Toistaiseksi vain Historiallisten Papereiden ensimmäinen osa on siirretty verkkoon nykyisille sivuille. Muihin on pyritty lisäämään linkkejä yhdistyksen vanhoille sivuille, mutta työ on kesken. Jos etsit jotain tiettyä artikkelia, ole yhteydessä verkkosivuvastaava Mikko Virtaan (mikko.a.virta at gmail.com).

 

Historiallisia Papereita
ISSN 1456–8055

Historiallisia Papereita on Historiallisen Yhdistyksen julkaisema, yksinomaan internetissä ilmestyvä historiankirjoituksen alaan kuuluva julkaisusarja, jonka tekstit pohjautuvat Yhdistyksen seminaareissa pidettyihin esitelmiin. Sarjassa julkaistavat kirjoitukset ovat “working papers” -tyyppisiä.

Klikkaamalla teemaa pääset lukemaan. Toistaiseksi vain ensimmäinen osa on uusilla sivuilla, muiden kohdalla linkki ohjaa vanhoille sivuille.

1. Pyhät ja pahat keskiajalla
2. Taudit ja historia
3. Tasa-arvon nousu ja tuho
4. Suvaitsevaisuus
5. Maailma tuhat vuotta sitten
6. Valta, eliitit ja verkostot historiassa
7. Keskiajan kulttuuripiireistä uuden ajan valtakuntiin
8. Pentti Renvallin perintö ja 2000-luvun historiantutkimus
9. Esitelmäsikermä vuodelta 2000
10. Maailmankulttuurit
11. Kuolema antiikissa
12. B. Traven’s Identity Revisited
13. Poliittiset utopiat maailmansotien välisen ajan Euroopassa
14. Maskuliinisuuden historia
15. Lopun ajat kautta aikojen
16. Historia ja semiotiikka

 

Sarjojen vastaavana toimittajana toimii (vv. 2001–2003) Jouko Nurmiainen (sähköposti: jouko.nurmiainen at helsinki.fi). Sarjojen käytännön toimitustyössä avustaa myös Historiallisen Yhdistyksen hallitus.

Vuosina 1999 ja 2000 sarjojen vastaavana toimittajana toimi Holger Weiss (sähköposti: Holger.Weiss at helsinki.fi).

Viitattaessa sarjoihin pyydetään huomaamaan seuraavat seikat:
– Sarjojen artikkelien copyright on kirjoittajilla ja Historiallisella Yhdistyksellä; sitaatteja, lainaamista ja kopioimista koskevaa lakia tulee noudattaa.
– Sarjoihin viitataan kuten painettuun aikakausjulkaisuun.

* * *

Historiallisen Yhdistyksen julkaisuja -sarja

  1. Suurmiehistä julkkiksiin – keitä he ovat, kuka heitä tarvitsee, mihin heitä käytetään? Toimittanut Pauli Manninen. Helsinki: Historiallinen Yhdistys, 1982. 62 sivua. ISSN 0359-8136, ISBN 951-99434-7-1.
  2. Patriotismi, historia ja sosiaalireformismi.
    Toimittanut Tuija Pulkkinen. Helsinki: Historiallinen Yhdistys, 1985. 107 sivua. ISSN 0359-8136, ISBN 951-99627-1-9.
  3. Hyveestä, tiedosta ja vallasta – aatehistoriallisia tutkielmia. Toimittanut Katariina Mustakallio. Helsinki: Historiallinen Yhdistys, 1987. 179 sivua. ISSN 0359-8136, ISBN 951-99806-9-5.
  4. Yhteiskuntahistorian vuosikirja.
    Toimittanut Panu Pulma. Helsinki: Historiallinen Yhdistys, 1988. 82 sivua. ISSN 0359-8136, ISBN 951-99926-4-2.
  5. Historia Nyt – näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Historiallisen Yhdistyksen 100-vuotisjuhlajulkaisu. Toimittaneet Pekka Ahtiainen et al. Helsinki: WSOY, 1990. 374 sivua. ISSN 0359-8136, ISBN 951-0-16691-X.

Historiallisia Arvosteluja
ISSN 1457–1412

(klikkaamalla pääset lukemaan)

Historiallisen Yhdistyksen kirja-arvostelusarja, jossa julkaistaan esittelyjä ja arvioita suomalaisista, historioitsijapiirejä kiinnostavista uusista julkaisuista.

Sarjojen vastaavana toimittajana toimii (vv. 2001–2003) Jouko Nurmiainen ja toimittajana (vuodesta 2003) Päivi Pihlaja. Toimitustyössä avustaa myös Historiallisen Yhdistyksen hallitus.

Vuosina 1999 ja 2000 sarjojen vastaavana toimittajana toimi Holger Weiss ja vuonna 2001 sarjan toimittajana Päivi Räisänen.

 

ENNEN JA NYT

Ennen ja nyt historian tietosanomat on tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee referee-artikkeleita, tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia sekä haastatteluja, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja. Julkaisu pyrkii seuraamaan uusia, ajankohtaisia ja ajankohtaistuvia tutkimussuuntauksia historiassa ja sen lähitieteissä.

Leave a Comment