Eng & Swe

På svenska

Historiallinen Yhdistys är Finlands nästäldsta förening för historieforskare. Föreningen grundades år 1890. Föreningens ändamål är att verka som föreningslänk mellan äldre och yngre historieforskare och historiestuderande. Föreningens målsättning är att befrämja utvecklingen av historieforskningen genom att väcka diskussion kring ämnesområdets forskning och uppmuntra till en kritisk granskning av forskningen.

Föreningen förverkligar sina målsättningar genom att hålla möten, genom att arrangera föredrags- och diskussionsaftnar, genom att organisera studiecirklar samt genom att redigera och utge skrifter. Därutöver försöker föreningen befrämja historieforskningen genom andra lämpliga sätt.

Föreningens medlemmar uppmanas att ge förslag för nya seminarieidéer, diskussionsämnen och aktivitetsformer.

Ifall du tror att din forskning intresserar även andra historiker eller om du vill framprovocera en vetenskaplig diskussion finns Historiallinen Yhdistys till för dig. Föreningen ger möjlighet för dig att träffa nya människor och att forma den finländska historieskrivningens framtid. Anslut dig till Historiallinen Yhdistys och ta initiativ – föreningens styrelse och dess arbetsgrupper är till för att förverkliga dina idéer!

Du kan ansluta dig till Historiallinen Yhdistys genom att betala medlemsavgiften på föreningens konto, Ålandsbanken 660100-3632866. Föreningens styrelse godkänner vid sina möten nya medlemmar som har betalat sin medlemsavgift, varefter de skrivs in i medlemsregistret.

Medlemsavgiften är 12 e, för studerande och arbetslösa 7 e. Du kan även betala en frivillig understödsavgift på 35 e, varefter du blir understödande medlem.

För att underlätta postningen av medlemscirkulären ombedes nya medlemmar att uppge sin postadress i samband med medlemsinbetalningen. Av samma anledning skall adressförändringar meddelas åt styrelsens sekreterare.

Du får kontakt med föreningen per post,
Historiallinen Yhdistys ry
Renvall-institutet
Pb 59
00014 Helsingfors universitet

eller genom att kontakta styrelsemedlemmarna per e-post!

 

In English

Historical Association

What does it do?

Historical Association (founded 1890) is a platform for critical discussion within the discipline of history in Finland. It functions as a link between senior and junior scholars and the students. The Association is organizing meetings, seminars and discussions, editing publications, and advancing historical research with other suitable means.

Members are encouraged to suggest new, intriguing themes for seminars or for discussions!

Do you think that your research is relevant for other historians, as well? Does your research provoke discussion? Do you want to present a scientific paper from your topic? Do you want to meet new people and shape the future of Finnish historical research? Join the Association and be active – Association Board and its project groups are there to carry out your ideas!

Sounds like fun! How do I join the Association?

One will become a member in Historical Association by paying the annual membership fee to Association’s bank account Ålandsbanken 660100-3632866. The Association Board will then accept new members in its meetings after which they are added to the membership register.

The annual membership fee is 12 e, for students and unemployed 7 e. Fee for supporting members is 35 e. New members should include their full address information to the bank transfer to guarantee correct mailing of the membership leaflet. For the same reason informing any changes in address is equally important.

In these and other matters the mailing address for the Historical Association is:
Historiallinen Yhdistys ry (Historical Association)
Renvall Institute
P.O. Box 59
00014 University of Helsinki

The editor in chief of this netsite (of Historiallinen Yhdistys) is the executive board of the Association. If you have any technical comments or questions about this netsite, please contact Mr Mikko Virta.

Leave a Comment