Gradupalkinto FM Ville Suovaniemelle

Historiallinen Yhdistys ja Historian Opiskelijain Liitto HOL ovat myöntäneet palkinnon lukuvuoden 2015-2016 parhaasta historia-aiheisesta pro gradusta FM Ville Suovaniemelle Helsingin yliopistosta. Suovaniemen gradun 500 vuotta sortoa vai keksityllä identiteetillä keinottelua? Nicaraguan etnisen politisoitumisen historiapolitiikkaa 2000-luvulla valitsi voittajaksi esiraadin karsinnan jälkeen professori Kimmo Katajala Itä-Suomen yliopistosta.

 

Näin palkintoa perusteltiin:

”Ville Suovaniemen pro gradu -tutkielman aihe on erittäin ajankohtainen historiantutkimuksen näkökulmasta, mutta myös maailmanlaajuisesti käytäessä keskustelua alkuperäiskansojen oikeuksista. Historian käyttö ja historiapolitiikka ovat teemoja, jotka ovat nousseet ajankohtaisiksi maailmanpoliittisten tapahtumien myötä: historian tulkintoja käytetään perusteluna mitä erilaisemmille poliittisille operaatioille ja agendoille.

Historiatiede on ilahduttavalla tavalla kyennyt reagoimaan tilanteeseen ja analysoimaan sitä, miten historian tapahtumien tulkintoja, menneisyyden muistamista ja menneisyyskuvan luomista käytetään erilaisten poliittisten ambitioiden edistämiseksi. Suovaniemen pro gradu on osa tätä historiantutkimuksen kentässä merkittäväksi noussutta historian käyttöä yhteiskunnassa tarkastelevaa virtausta.

Kun Suovanimen pro gradu -tutkielma pureutuu historian käytön ja menneisyyskuvan luomisen prosessiin Nicaraguan alkuperäiskansojen maanomistukseen liittyvien vaateiden kohdalla, hän samalla tuottaa yleisellä tasolla tietoa ja havaintoja, joita voidaan käyttää muidenkin alkueräiskansojen oikeuksiin liittyvien menneisyyskuvien erittelyyn. Tällaisia tapauksia ovat vaikkapa intiaanien oikeudet Yhdysvalloissa ja Kanadassa, eskimoiden oikeudet Alaskassa tai saamelaisten vaatimukset Lapin maihin Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Suovaniemen tutkielma on analyyttinen, siinä tehdään lähdeaineistosta tarkkanäköisiä havaintoja ja kritiikki käytettävissä ollutta lähdeaineistoa kohtaan on asianmukaista. Politisoituneissa kysymyksissä tutkijoiden helmasynti on se, että oma maailmankuva tai poliittinen sympatia alkaa ohjata tutkimusta ja lopulta tuloksia. Siksi on erityinen ansio, että Suovaniemi onnistuu nähdäkseni tarkastelemaan tätä hyvin politisoitunutta alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvää ilmiötä objektiivisella ja kriittisellä tutkijan katseella asettumatta minkään osapuolen erityiseksi puolustajaksi.

Pro graduna Suovaniemen työ on siis sekä historiantutkimuksen että alkuperäiskansojen oikeuskysymysten tutkimuksen näkökulmasta merkittävä puheenvuoro, jolle soisi tulevan jatkoa laajemman tarkastelun muodossa.”

 

Historiallinen Yhdistys ja Suomen Historian Opiskelijain Liitto onnittelevat Suovaniemeä gradupalkinnosta!

Comments are closed.