Seminaari: ”Juoksuhaudoista viidakkoon – Näkemyksiä sodan kokemuksesta I maailmansodan länsirintamalta Vietnamin sotaan”

Torstai 11. huhtikuuta klo 17.00-19.00 Tieteiden Talo, seminaarihuone 312

Historiallisen yhdistyksen kevään seminaarissa  kaksi historian tohtorikoulutettavaa pääsee kertomaan omista väitöskirja-aiheistaan:

Annika Pöysä, FM
“Mud & blood and beastliness. That’s all it is.” – Ison-Britannian
upseerien kokemukset ensimmäisessä maailmansodassa

Esitelmä käsittelee Ison-Britannian armeijassa taistelleiden upseerien
kokemusta sodasta; miten heidän ennakko-odotuksensa vastasivat
todellisuutta, ja kuinka he joutuivat oppimaan kantapään kautta, mitä
kaikilta vaadittaisiin, jotta sodasta voitaisiin selvitä voittajina. FM
Pöysän väitöskirja käsittelee Ison-Britannian upseerien identiteetti- ja
roolikäsityksiä ensimmäisessä maailmansodassa.

Olli Siitonen, FM
Väkivallan tahrimat, tappamisen psykologia Vietnamin sodassa

Esitelmä käsittelee Vietnamin sodassa taistelleiden
yhdysvaltalaissotilaiden kertomuksia väkivallasta. FM Siitonen
valmistelee sodan tappamiskokemuksia käsittelevää historian väitöskirjaa
Helsingin yliopistossa tavoitteenaan luoda sosiaalipsykologisia
teorioita käyttävän mallin, jonka pohjalta sodan aikana toteutettua
väkivaltaa voidaan ymmärtää paremmin.

 

Comments are closed.