Gradupalkinto 2015 pappissuvun tutkimisesta

Historiallinen Yhdistys jakoi keväällä palkinnon lukuvuoden 2013–2014 parhaasta pro gradu -tutkielmasta TM Markku Kuorilehdolle Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian oppiaineen tutkielmasta “Lithovius-pappissuvun palkkaus ja pappilat Limingan pitäjässä 1575–1730.

Palkinnon perustelut:
Teologian maisteri Markku Kuorilehdon pro gradu -tutkimus “Lithovius-pappissuvun palkkaus ja pappilat Limingan pitäjässä 1575-1730” käsittelee vaikeasti lähestyttävää aihetta pappissukujen kirkollisesta toimeentulosta usean sukupolven ajalta. Aikakauden monimutkaiset palkkakäytännöt ja muut taloudellisten korvauksien muodot sekä säilyneen lähdeaineiston puutteellisuus tekevät palkkausta koskevan tutkimuksen erittäin haasteelliseksi. Kuorilehto on koonnut tutkimukseensa vakuuttavan määrän alkuperäislähteitä, ja hän esittää tuloksensa täsmällisesti ja seikkaperäisesti. Tutkimuksen tulokset avaavat uusia laajoja näköaloja Ruotsin ajan Suomen kirkollisiin oloihin ja ylittävät näin selvästi pro gradu -tutkimuksen periaatteellisen vaatimustason.

Comments are closed.