Gradupalkinto FM Ilkka Hemmilälle Turun yliopistoon

Historiallisen Yhdistys ja Historian Opiskelijain Liitto ovat myöntäneet palkinnon lukuvuoden 2016–2017 parhaasta historia-aiheisesta pro gradu -tutkielmasta filosofian maisteri Ilkka Hemmilälle. Hemmilän työ “Valkohangilta valkokankaille. Talvisodan kulun ja osapuolten kuvaaminen suomalaisissa uutisfilmeissä 1939–1940″ on tehty Turun yliopistossa.

Palkinnon perustelut:

Hemmilän gradu erottuu muista finaaliin valituista töistä edukseen siinä suhteessa, että siinä on hyödynnetty aikaisempaa tutkimusta muita kattavammin ja tutkimusaiheen kontekstointi on uskottavampi. Aikaisempi tutkimuskirjallisuus on esitelty historiografisesti ja todella perusteellisesti sekä lukijaystävällisesti yhteen paikkaan koottuna. Hemmilän gradussa myös tuodaan muita selkeämmin esiin tutkimuksellisia valintoja, jotka ohjaavat lukijaa sekä vakuuttavat tutkimustulosten relevanssista ja tutkimuksen eettisestä, hyvän tutkimuskäytännön mukaisesta toteuttamistavasta. Työssä on yhdistelty sopivasti teoriaa ja metodiosaamista kiinnostavaan lähdeaineistoon.

Finaalitöistä Hemmilän gradussa on selvimmin kirjoitettu esiin historiantutkimuksessa niin olennainen aika ja ajallinen muutos. Gradu on problematisoiva, kyseenalaistava ja analyyttinen, ja se tuottaa uutta tutkimustietoa. Erityisen ansiokasta on se, että gradussa huomioidaan myös niitä seikkoja, jotka olivat ajalle olennaisia, mutta jotka on kuitenkin jätetty teemoina täysin pois filmeistä. Tämäkin osaltaan todistaa vahvasta aikaisemman tutkimuksen ja tutkittavan ilmiön tuntemuksesta, sekä taidosta analysoida aineistoa monipuolisesti. Gradu on hyvin rajattu ja siinä ei ole mitään turhaa, mutta ei myöskään puutteita. Ylipäätään Hemmilän gradu on johdonmukainen, uskottava, viimeistelty ja hyvin kirjoitettu.

 

 

FM Ilkka Hemmilä: “Valkohangilta valkokankaille. Talvisodan kulun ja osapuolten kuvaaminen suomalaisissa uutisfilmeissä 1939–1940”. Turun yliopisto.

Comments are closed.